Fullversjon 
ENORM FORTJENESTE: Folk som investerer i spritsmugling får tilbake mellom fem og ti ganger det investerte beløpet hvis alt går bra.

Investerer i smuglersprit

Lav risiko og høy fortjenste gjør at smuglersprit er i ferd med å et akseptert investeringsobjekt - langt utenfor de kriminelle miljøene i Norge.

Investering i smuglersprit er i ferd med å bli en utbredt måte å tjene penger på i Norge. Høy fortjeneste, liten risiko for å bli tatt og lave straffer gjør at folk som langtfra tilhører noe kriminelt miljø i vanlig forstand, satser pengene sine på ulovlig innføring av sprit.

- Helt vanlige mennesker som har en del penger til overs, har begynt å investere på denne måten. Dette er folk som ellers ikke er tilknyttet et kriminelt miljø, sier en kilde til OnlineMagasinet.

Det er først og fremst blant pengefolk i hovedstaden at sprit-investering skal være i ferd med å bre om seg. Færre og færre føler at de gjør noe moralsk galt ved å delta i spritsmugling.

Fortjensten er enorm. Den som investerer i smuglersprit, får vanligvis igjen mellom fem og ti ganger innsatsen.

- Smuglingen er organisert slik at svært få vet hvem som har satset penger. Den som vil investere, setter bare beløpet inn på en konto. Den eller de som frakter spriten, vet ikke hvor pengene kommer fra eller hvem som står bak.

Risikoen for å bli tatt er svært liten, og det skjer nesten aldri at bakmennene eller de som stiller med penger blir avslørt, kommenterer vår kilde.

Etter det OnlineMagasinet erfarer, får "investorene" mulighet til å satse penger på store transporter fire-fem ganger i året.

En typisk sprit-investor satser rundt 100 000 kroner hver gang. Hvis alt går bra og lasten kommer velberget til Norge, tjener investoren mellom to og fire millioner kroner på denne satsingen i året.

Sjåførene løper størst risiko, men de får veldig godt betalt for jobben. Vanligvis mer enn nok til at de holder munn om hvem som står bak, dersom de blir tatt.

- De fleste regner med at det verste som kan skje, er at pengene går tapt. Og det har de råd til, forklarer OnlineMagasinets kilde.

Liker du denne saken?