Fullversjon 

Rekordmange går konk

Stadig flere går personlig konkurs. Nesten 40 prosent av alle konkurser første halvår i år i Norge var av denne typen.

Antallet konkurser første halvår 2002 har økt med hele 14 prosent her i landet sammenlignet med samme periode i fjor.

Antallet personlige konkurser er fortsatt høyt. 802 av konkursene er personlige konkurser, og utgjør 37 prosent av alle konkursene.

Uvisst
Hva som er årsaken til den store økningen personlige konkurser er vanskelig å si. De fleste personlige konkurser er knyttet til konkurser i enkeltmannsforetak, heter det i en pressemelding fra Brønnøysundregistrene.

552 konkurser skjedde med tilknytning til enkeltmannsforetak, mens 250 konkurser skjedde uten tilknytning til enkeltmannsforetak.

Butikk-konk
Ser en bort fra personlige konkurser er det gjengangerne innen butikk- og handelsvirksomhet, hotell- og restaurantnæring og bygge- og anleggsvirksomhet som har hatt flest konkurser og tvangsavviklinger i første halvår 2002.

Så langt i år har 2 153 selskaper gått konkurs, mot 1 889 i første halvår 2001.

Liker du denne saken?